BẢNG GIÁ SHIP KHÁCH ORDER LẺ

Áp cho những khách hàng order với số lượng ít < 30sp

 
 

Ghi chú:
 

- Các xưởng tham khảo: được tính giá như hàng taobao (danh sách hàng xưởng xem tại đây)

- Phụ phí cân nặng (áp dụng cho các các sản phẩm trên 400gr): cộng thêm 5.000 cho mỗi 100gr tiếp theo.

- Phụ kiện: các sản phẩm có giá trị dưới 10 Tệ và nhẹ <100gr. Nặng trên 100gr thì áp phụ phí cân nặng.

- Phụ phí bảo hiểm:

+ Sản phẩm có giá trị trên 200 Tệ: 5% giá trị sản phẩm

+ Sản phẩm điện tử, hàng dễ vỡ: 5% giá trị sản phẩm
   

 

BẢNG GIÁ SHIP KHÁCH ORDER SỈ

Liên Hệ : Mr Duong 

0932.68-86-64

Email : nhaphang1688@gmail.com